STK'larda Güncel Konular 3 | Burs Mülakatı Rehberi

YAZAR
YAYIN TARİHİ
Eylül 2018
50 Sayfa

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) gönüllü kuruluşlar alanında var olan sorunlar, yeni gelişmeler ve geleceğe hazırlık kapsamında veriye dayalı bulgular ve tespitler ortaya koymak, farkındalık oluşturmak
ve çözüm önermek amacıyla bir dizi etkinlik, araştırma ve yayın faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda STK’larda Güncel Konular serisinin üçüncü eseri “Burs Mülakatı Rehberi” adıyla yayınlandı. Bu yayın
daha önce bu seride yayınlanan “STK’larda burs uygulamaları ve iyileşme önerileri” çalışmasının devamı niteliğindedir. Bu rehber ile STK’ların bugünlerde önemli bir gündemi olan burs mülakatlarının daha etkin ve
daha verimli hale gelmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

İnsan yetiştirmeye katkı amacıyla gönüllü kuruluşların geçmişten beri yürüttükleri burs uygulama süreçleri içinde mülakatlar kritik ve belirleyici bir etkiye sahiptir. Burs uygulamasında, bursun amacına uygun,
doğru bursiyerlerin doğru yöntem ve yaklaşımlarla seçilmesi önem arz etmektedir. Burs uygulamalarında mülakatçı olarak görev alan kişilerin burs mülakatı süreci hakkında bilgi, beceri ve farkındalığını artması,
burs gibi iyi ve hayırlı bir uygulamanın adil ve sistemli yürütülmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak bu kıymetli çalışması için Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan hocamıza şükranlarımızı sunuyor, rehberin, STK’ların burs uygulamaları ve mülakat süreçlerine önemli katkılar
sağlamasını diliyoruz.