STK Konuşmaları

Sivil toplum kuruluşlarının gündemini etkileyen olayların, yeni gelişmelerin, iyi uygulamaların, araştırma ve yayınların STK temsilcileri ile katılımcı bir biçimde konuşulduğu etkinliktir. Bu etkinlik sonrasında yapılan durum tespitleri ve ortaya konan öneriler ile birlikte rapor haline getirilerek yayınlanmaktadır.