Kadro

Kurumsal Yönetim Akademisi Uzmanı

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitede Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalında yüksek lisans programına başlamış ve 2017 yılında mezun olmuştur. Sosyal medyaya olan ilgisi yüksek lisans tez konusunu da şekillendirmiş ve tezini sosyal medya fenomenlerinin reklam etkisi üzerine yazmıştır. Sosyal medya alanındaki araştırmalarının yanında Ömer Faruk, Kurumsal Yönetim Akademisi bünyesinde devam eden "STK'larda Kurumsal Kültür" ve "STK'larda Gönüllü Motivasyonu" araştırmalarında da araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Üniversite sürecini, "öğrenilen derslere ek olarak sosyalleşme ve kendini tanıma fırsatı veren süreç" şeklinde tanımlayan Ömer Faruk, bu zaman içerisinde İşletme Kulübü, Genç Girişimciler Kurulu, speaking clup gibi topluluklarda görev almış; yurtiçi ve yurt dışı... Daha Fazla...

Kurumsal Yönetim Akademisi Araştırmacı

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lisans ve yüksek lisansını işletme alanında yaptı. Medya ve akademik alanda eğitim programlarının hazırlanmasında görev aldı. Sivil toplum kuruluşlarında genel koordinatör olarak görev yaptı.
2014 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler “Toplumsal Projeler Yönetim Organizasyonu”ndan “Sosyal Sorumluluk Kapsamında Gıda Bankacılığı Sistemi ve Bir Uygulama” adlı tezi ile mezun oldu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Okur ile birlikte hazırladığı “Sosyal Sorumluluk Modeli Olarak Gıda Bankacılığı” adlı kitabı yayınlandı. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi “İşletme” bölümünde “Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış” alanında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. Eğitim projelerinde... Daha Fazla...

Kurumsal Yönetim Akademisi Araştırmacı

H. Merve Bircan, 1993 yılında Erzurum’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Sivas’ta aldı. 2015 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “İnsan Kaynakları” bölümünde “Kadın Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Nitel Bir Araştırma” tezi ile yüksek lisansını tamamladı.
Yüksek lisans eğitimi boyunca çeşitli STK’larda gönüllü olmuş ve çeşitli eğitim programlarını tamamlamıştır.
2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış” alanında doktora eğitimine başlayan Bircan, Kurumsal Yönetim Akademisinde araştırmacı görevini sürdürmektedir.