Faaliyet Alanları

TEMEL FAALİYET ALANLARI

Gönüllü ve kar amaçsız kurum ve kuruluşlara yönelik;

  • Kurumsal Gelişim Desteği
  • Eğitim ve Geliştirme Programları
  • Bilimsel Etkinlikler
  • Araştırma ve Yayın Faaliyetleri
  • Sektör Raporları
  • İyi Gönüllü Uygulamaların Teşviki
  • Akademik Çalışmalara Destek Faaliyetleri