STK Konuşmaları 7 | Gençlerin STK'lara Entegrasyonu

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:00 - 18:30
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Sivil toplum kuruluşlarının gündemini etkileyen konuların STK temsilcileri ile katılımcı bir şekilde paylaşıldığı; bu alandaki gelişme ve başarılı uygulamaların STK temsilcileri arasında bilinirliğinin artırılmasının hedeflendiği etkinlik serisidir. STK Konuşmaları 7'nin konusu "Gençlerin STK'lara Entegrasyonu" olarak belirlendi.

Türkiye'de 15-20 yılı geride bırakmış birçok STK'nın gençleşmeye çalıştığı veya kendi bünyesinde ancak ayrı olarak "gençlik birimleri" kurduğu bilinmektedir. Bu belli zamanı geride bırakmış STK'ların ileriye yürümesi için gerekli bir hamle gibi gözüküyor ancak işleyiş nasıl ilerliyor? Gençlerin sivil topluma yaklaşımı Türkiye ve dünyada nasıl? Genç ve olgunlar arasındaki kuşak farkı çalışmalara nasıl yansıyor? Gençler ve olgunlar birbirlerinden ne bekliyor? Kurumsal anlamda gençleşmenin sebepleri nelerdir? Bu ve bu gibi önemli soruların cevabını gençlerden dinlemek ve ülkemizde yapısal olarak gençleşen STK'ları nelerin beklediğini ortaya koymak maksadıyla STK Konuşmaları 7'nin konusu "gençlerin STK'lara entegrasyonu" olarak belirlendi. Katılımcı şekilde tartışmaya açılacak etkinlikte ortaya çıkan fikir ve tespitler raporlaştırılarak sivil toplum alanına bir kıymet olarak kazandırılacak.

Etkinliğe STK'larda, herhangi bir mevki ve yaşta, profesyonel ya da gönüllü olarak görev alanlar katılabilirler.

Etkinlik Doç.Dr. Nihat Alayoğlu'nun modaratörlüğünde gerçekleşecektir. Sayın Alayoğlu, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Kedisi halihazırda Kurumsal Yönetim Akademisi Yürütme Kurulu üyeliğine devam etmektedir. Ayrıca Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Müdürü (UTESAV), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreter Yardımcısı, Kalite Yönetim Müdürü ve Genel Sekreter olarak da görevler yapmıştır.

Başvuru için: basvuru_4.png