PGE 7 | Bursiyer Mülakatı

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:00 - 18:30
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Mülakat yöntemi, “bir işe alınacak kişiler arasından seçim yapabilmek amacıyla kendileriyle karşılıklı konuşma, görüşme işlevleri” anlamına gelmektedir ve kamu ve özel sektörde de bu anlam doğrultusunda sadece istihdam sürecinde kullanılmaktadır. Giderek gelişen ve kurumsallaşan STK’larda ise mülakat yöntemi, istihdam sürecine ek olarak gönüllü kabulü ve bursiyer karar süreçlerinde de kullanmaktadır.

Burs uygulamasına sahip STK’lar, özellikle bursiyer mülakatı sürecinde birtakım zorluklarla karşılaşmaktadır.
Burs için başvuran kişilerin burs almaya uygunluğunu belirlemek en önemli sorunlardan birisidir. Burs veren kurumların bursların kimlere verileceği konusundaki hassasiyetleri ve kurumun öncelikleri dikkate alınarak burs verilecek öğrencileri seçmek büyük bir özen ve dikkat gerektirmektedir.

Bu gerçeklikten hareketle Profesyonel Gelişim Eğitimlerinin 7. Si “STK’larda Bursiyer Mülakatı” başlığında belirlenmiş olmakla birlikte STK’larda burs mülakatını yapan kişilerin teorik ve pratik olarak yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Etkinliğe STK'larda gönüllü ya da profesyonel olarak görev yapan ve bursiyer mülakatı süreçlerinde aktif görev alan kişiler katılabilirler.

Başvuru için lütfen formu doldurunuz: images.png