PGE 7 | Bursiyer Mülakatı

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:00 - 16:30
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Mülakat; planlanmış, yüz yüze ve sözlü ilişkiyi gerektiren, farklı ve değişken roller ile nesnel ve öznel bilgi edinmek üzere, soru-cevap yöntemini uygulayarak ciddi bir amaç güden bir araç olarak tanımlanabilir. Mülakatlar önceden hazırlanmış sorular ışığında yapılabileceği gibi önceden hazırlanılmaksızın serbest şekilde de gerçekleştirilebilir. Mülakat; CV, testler ya da diğer aşamalarla elde edilemeyen bilgiyi elde etme maksatlıdır; bu yüzden oldukça zor ve özenli yürütülmesi gereken bir görevdir.

Burs mülakatları, ihtiyaç saiki ile kuruma başvurmuş aday öğrencilerden burs almaya en uygun olanların belirlenmesi amacını güder. Burs uygulamasına sahip STK’lar, bu açıdan; mülakat tasarımı, mülakatçı seçimi, mülakat ortamı, yer, zaman ve diğer koşullara ilişkin planlama, örgütleme, yürütme ve eşgüdümü titizlikle yapmalıdır.
Ayrıca burs için başvuran kişilerin burs almaya uygunluğunu belirlemek en önemli konulardan birisidir. Burs veren kurumların bursların kimlere verileceği konusundaki hassasiyetleri ve kurumun öncelikleri dikkate alınarak burs verilecek öğrencileri seçmek büyük bir özen ve dikkat gerektirmektedir.

Bu gerçeklikten hareketle Profesyonel Gelişim Eğitimlerinin 7. Si “STK’larda Bursiyer Mülakatı” başlığında belirlenmiş olmakla birlikte STK’larda burs mülakatını yapan kişilerin teorik ve pratik olarak yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.
Eğitimin içeriğinde:

  • Mülakat unsurları
  • Mülakat çeşitleri
  • Burs Mülakatları; mülakat öncesi hazırlıklar, mülakat süreç yönetimi, mülakat değerlendirmesi, iyi bir burs mülakatı için öneriler,örnek mülakat sorularına değinilecektir.

STK'larda gönüllü ya da profesyonel olarak görev yapan ve bursiyer mülakatı süreçlerinde aktif görev alan kişiler katılabilirler.

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Türbe Kapısı Sokak No: 13 Üsküdar

Başvuru için lütfen formu doldurunuz: images.png