Kurumsal Gelişim Eğitim Programı

18 Ekim 2018 Perşembe 10:00 - 20 Ekim 2018 Cumartesi 17:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Kurumsal Yönetim Akademisi bu program ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artması ve bu alanda çalışanların bireysel yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflenmektedir. Bu çerçevede programın genel amaçları şu şekildedir:

STK’ların kurum olarak temel işlevleri hakkında bilimsel ve sistematik bilgi aktarmak,
STK’ların yönetim sistemleri hakkında bilgi paylaşmak,
STK’larda yönetim görevi olan çalışanların yönetim bilgi ve becerilerini artırmak,
STK yöneticilerini bir araya getirerek STK’larda uygulanan yönetim sistemleri ve yaklaşımları üzerine düşünmek ve tecrübe aktarımı sağlamak.
Program 18/19/20 Ekim tarihleri arasında 3 tam gün sürecek olup 6 farklı eğitim verilecek.

Eğitimler STK’larda yönetim pozisyonlarında görev alan kişilere yönelik olup katılım için herhangi bir ücret talep edilmemektedir..
Not: Programı eksiksiz tamamlayan kişiler “katılım sertifikası” almaya hak kazanacaktır.