Akademik Gelişim Seminerleri 7 | Network Analizi

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen Akademik Gelişim Seminerlerinde (AGS) bu ay Dr. Öğr. Üyesi Murat Esen, “Network Analizi” konusunu ele alacak. Seminer 10 Aralık Pazartesi günü, 18.00-20.00 arasında, İLKE Derneği teras salonda gerçekleşecek.

Sosyal Ağ analizi insanlar, gruplar ve örgütler gibi sosyal varlıklar ile bunlar arasındaki ilişki ve etkileşimleri inceleyen çok disiplinli bir araştırma alanıdır. Güncel sosyal ve ekonomik olaylar ile teknolojik gelişmelerin birçoğu birbirine bağlı nesnelerden elde edilen veriler ile temsil edilmektedir. Hastalıkların nasıl yayıldığını, hangi ürünleri satın aldığımızı, hangi dilleri konuştuğumuzu, nasıl oy verdiğimizi, nasıl suçlu olmaya karar verdiğimizi, ne kadar eğitim aldığımızı ve profesyonel olarak başarılı olma olasılığımızın belirlenmesinde sosyal ağlar kritik öneme sahiptir. İnternet ve internet teknolojileriyle bu analiz ve tespitleri yapmak mümkün hale gelmiştir.

Seminer kapsamında sosyal ağların ne oldukları, nasıl analiz edildikleriyle birlikte akademik veri bağlamında bir sosyal analiz örneğine ilişin uygulamalar paylaşılacaktır.

Seminere katılmak için aşağıdaki formu doldurunuz:
basvuru_3_0_0.png