Çalıştaylar

STK'larda yaşanan sorunlar, iyileşme alanları ya da geleceğe hazırlık kapsamında konular alanda deneyimli ve/veya uzman kişilerin katılımı ile ele alınmaktadır. Çalıştaylarda derinlemesine müzakere edilen konular, çalıştay sonunda raporlanarak ilgililere ulaştırılmaktadır.